29. märtsist 2017 võeti Ametlike Teadaannete võrguväljaandes kasutusele uued lahendused, eesmärgiga parandada infosüsteemi toimimist ja luua lisavõimalusi süsteemi kasutajatele.

Juba varem oli võimalik Minu Ametlike Teadaannete teenust kasutades tutvuda infosüsteemi arhiivis enda kohta käivate teadaannetega ning tellida teadaandeid enda e-postile, mh teistele isikutele adresseeritud teadaandeid. Uue lahendusena saavad kasutajad tellida teavitusi ka isikute kohta, kes on teadaandes märgitud seotud isikuks. Näiteks juriidiliste isikute puhul äriühingu jagunemise teadaandes märgitud pooled ning füüsiliste isikute puhul isik, kelle kohta on algatatud pärimismenetlus.

Seni pidi teadaande avaldaja riigilõivu nõudega teadaande puhul edastama makserekvisiidid PDF dokumendina riigilõivu tasuvale isikule. Kasutuselevõetud uue lahenduse puhul edastatakse makserekvisiidid automaatselt riigilõivu tasuja e-posti aadressile, kui teadaande avaldaja sellise valiku teeb.

Teadaannete avaldajatel on juurde lisatud võimalus otsida arhiivist parandatud teadaannete esialgseid ehk parandamata versioone.

Ühtlasi on parandatud oluliselt otsingu kiirust, täiustatud teadaannete kättetoimetamise kontrollimehhanisme ning infosüsteemi turvalisust.

Head kasutamist!

Ametlike Teadaannete väljaandja