Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 11.01.2017 15:37
Parandaja: Aulis Saarnits (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Teadeande avaldaja kontaktandmetes vaja muuta ametikoha nimetust, õige oleks; maapõuespetsialist Aulis Saarnits Lisaks ülearune punkt lause lõpus.
Vaata eelmist versiooni
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2017
Avaldamise lõpp: 11.01.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Procura Group OÜ (registrikood: 12591176) (aadress Lastekodu tn 39-34, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10144) poolt esitatud Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 29.12.2016 nr 12-2/16/15198) võeti menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Võru maakonnas Sõmerpalu vallas Alaküla külas katastriüksusel Piho (katastritunnus 76701:002:0450),

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 18,62 ha. Tegemist on maavara tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja 15 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on liiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1074042