Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.03.2017
Avaldamise lõpp: 23.03.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald, 65603 Võru maakond) esitatud Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus on võetud menetlusse.

Laiavangu II kruusakarjääri mäeeraldis asub Põlva maakonnas Kanepi vallas Erastvere külas Pühajõe kinnistul (katastritunnus 28501:003:0010, pindala 2,4 ha). Mäeeraldise pindala on 1,88 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,05 ha. Ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 124 tuh m³, kaevandatav varu 85 tuh m³. Kaevandamise keskmine aastamäär on 6 tuh m³, kavandatav maavara kasutusvaldkond on teedeehitus ja ehitus. Luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1104990