Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.04.2017
Avaldamise lõpp: 28.04.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) esitas Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa PARM-008 muutmise taotluse.

Potsepa liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Audru vallas Kõima külas kinnistutel Potsepa liivamaardla (katastritunnusga 15905:001:0033), Potsepa liivamaardla (katastritunnusega 15905:001:0127), Potsepa liivamaardla (katastritunnusega 15905:001:0034), Potsepa liivamaardla (katastritunnusega 15905:004:0216) ja Potsepa liivamaardla (katastritunnusega 15905:004:0215). Mäeeraldise teenindusmaa kattub lisaks katastriüksustega Reiden Potsepa (katastritunnusega 15905:001:0169) ja Reiden Potsepa (katastritunnusega 15905:001:0170).
Potsepa liivakarjääri äeeraldise pindala on 67,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 116,59 ha. Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 1154 tuh m³ ja kaevandatav varu on 945 tuh m³ ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 1341 tuh m³ ja kaevandatav varu on 1079 tuh m³ . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse ehitusliival 60 tuh m³ ja täiteliival 70 tuhat m3. Maavara kasutusaladeks on teede- ja tsiviilehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 27.03.2035.

Maavara kaevandamise loa loa muutmise taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1124288