Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.06.2017
Avaldamise lõpp: 29.06.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10 Jõhvi, Jõhvi vald Ida-Virumaa 41533) poolt esitatud Puhatu turbamaardla idaosa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Illuka vallas Kuningaküla külas riigile kuuluvatel kinnistutel Narva karjäär 18 (katastritunnusega 22901:006:0011), Narva karjäär 19 (katastritunnusega 22901:006:0007), Narva karjäär 12 (katastritunnusega 22901:006:0015), Narva karjäär 20 (katastritunnusega 22901:006:0006), Narva karjäär 21 (katastritunnusega 22901:006:0005), Vaivara metskond 27 (katastritunnusega 22901:006:0024), Permisküla metskond 8 (katastritunnusega 22901:006:0020) ja Enefit Kaevandused ASle kuuluval kinnistul Usnova (katastritunnusega 22901:006:0018). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 224,94 ha. Tegemist on vähe- ja hästilagunenud turba tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 98 puurauku uurimissügavusega kuni 3 m. Taotletava loa kehtivusaeg on 14 kuud. Pärast uuringuloa saamist otsustatakse, kas uuring hangitakse või teostab uuringu loa omanik.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Enefit Kaevandused AS, kehtetud ärinimed: Eesti Energia Kaevandused AS, AKTSIASELTS EESTI PÕLEVKIVI.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1156192