Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.01.2018
Avaldamise lõpp: 09.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Makita Karjäärid OÜ (registrikood: 12937396) (aadress Tartu maakond, Elva linn, Jaani tn 2, 61504) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus Neeruti VIII uuringuruumis on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas riigile kuuluvale katastriüksusele Neeruti karjäär (katastritunnus 58202:003:0010). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,01 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 12 puurauku ja kuni 12 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Neeruti VIII uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris(e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 325 8401)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kolga tee 28, 67305 Otepää.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1242503