Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.02.2018
Avaldamise lõpp: 17.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) poolt esitatud üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus on võetud menetlusse.

Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Kanakülas ja Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Iia külas riigile kuuluvatele katastriüksustele Kanaküla metskond 7 (katastritunnus 71101:003:0115) ja Kõpu metskond 11 ja 25 (katastritunnused 36001:003:0018 ja 36001:005:9212). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 450,29 ha. Tegemist on liiva ja kruusa otsingu ja uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 50 puurauku ja kaevandit. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Kanaküla II uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/..

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004, Tartu.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1256743