Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.02.2018
Avaldamise lõpp: 23.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eureka (registrikood: 10551356) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Vaksali tn 8a, 71012) poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.
Maavara kaevandamise luba taotletakse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Lolu külas asuva Pirmastu II liivakarjääri laiendamiseks. Pirmastu II mäeeraldisel kaevandab osaühing Eureka kaevandamise loa VILM-045 alusel liiva. Mäeeraldis asub Matsi kinnistul (katastritunnus 89801:001:0629) pindalaga 4,26 ha ja kuulub osaühingule Eureka. Laienda soovitakse külgnevale, riigile kuuluvale katastriüksusele Pirmastu kruusakarjäär (katastritunnus 57002:001:0020) pindalaga 3,09 ha. Taotletav alal asub Nõmme-Koordi (Pirmastu) maardlas (registrikaart 0025).

Taotletava laiendatud mäeeraldise nimetus on Pirmastu II liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 7,34 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,48 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 231 tuh m³ ja kaevandatav varu on 167 tuh m³, täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 40 tuh m³ ja kaevandatav varu on 21 tuh m³, ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus on 10 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 13 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eureka, kehtetud ärinimed: Osaühing Eureka.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1258768