Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.04.2018
Avaldamise lõpp: 28.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kohila vallas Urge külas eraomandis olevatel katastriüksustel Rätsepa (katastritunnus 31701:002:0052) ja Võhma (katastritunnus 31701:002:0373).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,80 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, täitekruus, ehitusliiv ja täiteliiv. Uuringuruumis esineva maavara kasutusalad on vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1285959