Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 15.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 14.11.2018 käskkirjaga nr 851 on otsustatud keelata lõhe ja meriforelli püük spinningu ja lendõngega 16. novembrist 25. novembrini 2018. aastal järgmistel jõelõikudel:
1.1 Selja jõel Arkna sillast suudmeni;
1.2 Valgejõel Tallinn-Narva maantee sillast suudmeni.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus..
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1387721