Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2019
Avaldamise lõpp: 12.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Torf (registrikood: 10076240) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a, 90303) Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Esialgne taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.08.2018 nr 12-2/18/13507 all, menetlusse võeti parandatud taotlus, mis on registreeritud 13.02.2019 nr 12-2/19/37-2 all. Maavara kaevandamise loa taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Laiküla III turbatootmisala).

Taotletava Laiküla III turbatootmisala mäeeraldise pindala on 139,67 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 162,19 ha. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas katastriüksustel 34202:002:0306 Kullamaa metskond 62 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa), 34202:002:0321 Kullamaa metskond 179 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa), 45203:002:0092 Kullamaa metskond 14 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa), 34202:002:0130 Kullamaa metskond 4 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa), 34202:002:0003 Laiküla turbatootmisala (konverteeritud, suvaline; turbatööstusmaa), 34202:002:0004 Laiküla turbatootmisala (konverteeritud, suvaline; turbatööstusmaa), 45203:002:0006 (konverteeritud, L-Est; maatulundusmaa), 45203:002:0201 Kullamaa metskond 115 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa), 34202:002:0305 Kullamaa metskond 60 (kaardi ja plaani alusel; maatulundusmaa) ning 34202:002:0002 Laiküla turbatootmisala (konverteeritud, suvaline; turbatööstusmaa) ja reformimata maal.

Taotletav mäeeraldis kattub täielikult Laiküla turbamaardla (registrikaart nr 0214) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 9 ja 11 plokkidega ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 10, 12 ja 13 plokkidega. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa külgnevad Laiküla turbatootmisala mäeeraldise ja selle teenindusmaaga.

Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt vähelagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 41 tuh t ja kaevandatav varu 41 tuh t) ning hästilagunenud turvas (aktiivne tarbevaru 543,8 tuh t ja kaevandatav varu 384,8 tuh t) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on aiandus ja energeetika. Kaevandamise maksimaalne aastamäär on taotluse kohaselt 12 tuh t. Maavara kaevandamise luba taotletakse 30 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1437175