Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.05.2019
Avaldamise lõpp: 24.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Geoforce OÜ (registrikood: 11224820) (aadress Lembitu tn 4, Türi linn, Türi vald, Järva maakond 72211) esitatud Lakenõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Lakenõmme liivakarjäär paikneb Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas, riigile kuuluval katastriüksusel 77601:003:0295 (sihtotstarve 100% mäetööstusmaa) Lakenõmme liivamaardlas. Mäeeraldise pindala on 9,11 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,11 ha. Seisuga 31.03.2019 on olemasoleva Lakenõmme liivakarjääriga seotud varuploki 1 ehitusliiva aktiivse tarbevaru bilansiline jääkvaru 393,871 tuh m3. Maavara kasutusalaks on üldehitus ja teedeehitus.

Loa omanik taotleb loa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra (kuni 21.04.2035).

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1472608