Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Anneli Oherd-le kuuluv 3-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 5077701 (katastritunnus 78401:108:1810) Elamumaa 90%, Ärimaa 10%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu tn 11. Pindala 1 267 m2. 765/17460 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 12, mille üldpind on 76,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 12. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 5076601, 5076701, 5076801, [...], 5078601, 5078701, 17023901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 4.05.2004 kinnistamisavaldusega.

Korter on ehitisregistri andmetel 3. toaline ja see asub 3. korrusel.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, jooksev kanne nr 2 - Isiklik kasutusõigus Anneli Oherd (isikukood 47706100251) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. Sisse kantud 7.08.2014. 6.10.2016 avalduse alusel muudetud 12.10.2016. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele III jakku kande nr 2 all sisse kantud õigus on järjekohalt IV jakku kande nr 2 all sisse kantud õiguse taga. 6.10.2016 avalduse, 6.10.2016 nõusoleku alusel sisse kantud 12.10.2016. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele on kandel järjekoht IV jao kande nr 3 järel. 6.03.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.03.2018;
III. jaos, jooksev kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinn, Koidu tn 11 korteriühistu (registrikood 80140666), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 13.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.12.2018.

IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 100 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kandel on järjekoht III jao kandest nr 2 ees. Sisse kantud 13.05.2004. 6.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 9.03.2018. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele IV jakku kande nr 2 all sisse kantud õigus on järjekohalt III jakku kande nr 2 all sisse kantud õiguse ees ja IV jakku kande nr 1 all sisse kantud õiguse taga. 6.10.2016 avalduse, 6.10.2016 nõusoleku alusel sisse kantud 12.10.2016;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 70 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 12.10.2016. 6.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 9.03.2018;
IV. jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 40 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kandel on järjekoht III jao kande nr 2 ees. 6.03.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.03.2018.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge, isiklik kasutusõigus ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Võlgnikult saadud informatsiooni kohaselt kasutavad vara kolmandad isikud. Vara koormavaid üürilepinguid kohtutäiturile esitatud ei ole.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 145 000 euro(t).

Omanik: Anneli Oherd (isikukood 47706100251) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46661 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.07.2019 12:00 oksjonil ID46661 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Koidu tn 11, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.07.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.06.2019 kell 21:00 ja lõpeb 02.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 09.07.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 27.06.2019 kell 11:00 kinnisasja asukohas. Seni võlgnik varale juurdepääsu taganud ei ole.
Menetluse nr: 022/2018/7338
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1482310