Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vitalko Grupp OÜ-le registrikood 12285676 kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 2979604 kantud kinnistu katastriüksusel 45401:005:0022, aadressil Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Vahe tn 4 korter nr 4, üldpind 83,90 m2.

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 2979604

Katastritunnus 45401:005:0022
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Vahe tn 4-4.
Pindala 3750 m2
839/8955 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 4, mille üldpind on 83,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2979304, 2979404, 2979504, 2979704, 2979804, 2979904, 2980004, 2980104, 2980204, 2980304, 2980404 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 21.05.2004 asjaõiguslepinguga.
Omanik VITALKO Grupp OÜ (registrikood 12285676)

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused , v.a. hüpoteegid, ja märked, käsutusõiguse kitsendused
Kande number 1
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 23.03.2017 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 28.03.2017. Kohtunikuabi Pille Zäär

Hüpoteegid- kanded puuduvad.

Enampakkumine viiakse läbi Maksu- ja Tolliameti nõuete täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist keelumärge kustutakse.


Alghind: 2 372 euro(t).

Omanik: Vitalko Grupp OÜ (registrikood: 12285676) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46666 ning tasuda tagatisraha 237 eurot Sirje Tael, kohtutäitur arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.07.2019 12:00 oksjonil ID46666 osalemise eest. Kinnisvara: Vahe tn 4, Räpina vald, Põlva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.07.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.06.2019 kell 12:00 ja lõpeb 10.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 18.07.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.

Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1482346