Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
TÜ Eesti Mahe (pankrotis) (registrikood: 10964986) pankrotihaldur Katrin Prükk avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
osamakse tulundusühistus Taluturg (registrikood 12349707).

Tulundusühistus Taluturg põhikirja kohaselt võib liikmelisisuse üle anda teisele isikule, kellest saab ühistu liige tema ühistu liikmeks vastuvõtmise otsustamisel tulundusühistuseaduse §-s 13 sätestatud korras. Tulundusühistu Taluturg põhikirja kohaselt võib ühistu liikmeks astuda ettevõtja, kes oma toodete valmistamisel kasutab vaid Eestis kasvatatud kohalikku toorainet. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise alused ja selle vaidlustamise kord on sätestatud tulundusühistuseaduse §-s 14.


Alghind: 1 000 euro(t).

Omanik: TÜ Eesti Mahe (pankrotis) (registrikood: 10964986)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46678 ning tasuda tagatisraha 100 eurot TÜ Eesti Mahe (pankrotis) arveldusarvele nr EE461010220037072017 (SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.06.2019 13:00 oksjonil ID46678 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.06.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2019 kell 13:00 ja lõpeb 24.06.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.06.2019 kell 13:00 ja lõpeb 02.07.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info tel: 7420442
Info e-mail: katrin@advocatus.ee
Menetluse nr: 2-16-3348
pankrotihaldur Katrin Prükk
Pepleri 32, 51010 Tartu
Telefon: 5082595
E-post: katrin@advocatus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Katrin Prükk
Telefon: 5082595
E-post: katrin@advocatus.ee
Teadaande number 1482564
Seotud teadaanded:
Menetlus 2-16-3348
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1447365)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1447366)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1447368)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1447374)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1447377)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448074)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448075)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448078)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448079)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448080)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448081)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448083)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448084)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448085)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448086)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448087)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448088)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448089)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448090)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448134)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448135)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448136)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448137)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448138)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448139)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448141)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448142)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448143)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448144)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448145)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448146)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448147)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448149)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1448150)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459811)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459812)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459817)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459819)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459820)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459822)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459826)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459829)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459830)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459831)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459832)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459833)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459834)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459836)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459838)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459839)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459841)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459842)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459843)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459846)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459848)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459849)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459854)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459855)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459857)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459858)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1459859)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471370)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471375)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471377)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471380)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471383)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471384)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471385)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471388)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471389)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471391)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471392)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471396)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471397)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471399)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471403)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471404)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471405)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471408)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471409)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471410)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1471412)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482538)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482540)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482541)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482543)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482544)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482545)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482547)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482548)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482550)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482554)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482556)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482559)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482561)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482563)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482565)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482568)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482570)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482571)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1482572)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494213)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494214)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494219)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494220)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494221)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494223)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494226)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494227)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494228)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494230)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494231)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494232)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494233)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494234)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494235)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494236)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494237)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494238)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494239)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494241)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494242)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494243)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494245)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494246)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494248)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494249)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512623)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512626)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512628)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512629)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512630)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512632)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512633)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512634)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512635)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512636)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512637)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512638)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512639)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512641)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512642)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512643)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512644)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512646)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512647)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512648)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512649)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512651)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512652)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521200)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521203)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521205)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521206)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521207)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521208)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521209)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521211)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521212)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521213)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521215)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521217)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521220)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521221)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521237)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521239)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521240)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521241)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521243)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521245)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529796)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529798)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529800)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529802)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529803)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529804)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529808)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529812)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529813)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529816)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529817)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529820)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529822)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529825)