Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 20.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Janek Pool avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Omanikule Mulgi Krõpsud OÜ (12648048) kuuluv vara:
1. Telk 3x3 must, Soetatud 2015 mai. Telk on paljude kasutuskordade vältel kasutamise kõlbmatu ning raam on katki, 9,50 eurot.
2. Kuivatuskapp roostevaba, puuduvad mootorid, remonti vajav, puudulik. Soetatud kevad 2016, 63,30 eurot.
3. Kotid doybag black 9x7cm, 4200 pakki, 132,90 eurot.
4. Fritüür, kasutatud, 10l. Katkine remonti vajav, 8,00 eurot.
5. Telefon Samsung J7 16, soetatud august 2016. Ekraanil kerge kriimustus, akut ei saa laadida, 47,50 eurot.
6. Telefon CAT 50, soetatud august 2015, 02.05.2017 ekraan vigastatud tööõnnetuse käigus, 8,00 eurot.
Hind kokku: 269,20 eurot


Alghind: 269,20 euro(t).

Omanik: Mulgi Krõpsud OÜ (registrikood: 12648048) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46821 ning tasuda tagatisraha 27 eurot Janek Pool, kohtutäitur arveldusarvele nr EE041010010124021013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.07.2019 15:00 oksjonil ID46821 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.07.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.06.2019 kell 15:00 ja lõpeb 10.07.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 18.07.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub 09.07.2019 kl 13.00-15.00 vara asukohas. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: menetlus@janekpool.eu
Kohtutäitur Janek Pool
Kaalu 1, 71012 Viljandi
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Janek Pool
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande number 1486383