Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.06.2019
Avaldamise lõpp: 26.06.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MV Turvas (registrikood: 10930579) (aadress Tallinna tn 61, Kuressaare linn,Saaremaa vald, Saare maakond 93818) esitatud maavara kaevandamisloa SAAM-018 muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Piilasoo turbatootmisala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Haeska küla territooriumil Piila turbamaardla (registrikaart nr 0121) lõunaosas. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Piilasoo (katastritunnus 9201:001:0217, sihtotstarve 100% t urbatööstusmaa).

Taotluse kohaselt soovitake pikendada luba 30 aasta võrra, suurendada mäeeraldise pindala ja vähendada mäeeraldise teenindusmaa pindala, korrigeerida mäeeraldise piires olevat maavarakogust, suurendada maksimaalset aastast kaevandamise määra . Kaevandatud ala korrastatakse taastuvaks sooks.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1487780