Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 1470809 kantud korteriomand, mis moodustab 746/45096 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 51105:003:0131, asukohaga: Ida-Viru maakond, Narva linn, Uusküla tn 11, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 34, mille üldpind on 74,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 34.
4-toaline korter paikneb IV. korrusel viiekorruselises tellismajas (1974 e.a.). Majas tegutseb KÜ Narva Uusküla 11.

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge Hüpoteeklaen OÜ ja kohtutäituri Tatjana Afanasieva kasuks ning hüpoteek summas 21000,00 EUR Hüpoteeklaen OÜ kasuks, mis kuuluvad kustutamisele kinnisvara müügi korral.


Alghind: 17 000 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Aleksei Blinov (isikukood 36508153722); Oksana Blinova (isikukood 47807193713) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47186 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 16:00 oksjonil ID47186 osalemise eest. Kinnisvara: Uusküla tn 11 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Uusküla tn 11, Narva“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1493566