Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 2426509 kantud korteriomand, mis moodustab 470/78895 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 51102:002:0024, asukohaga: Ida-Viru maakond, Narva linn, Mõisa tn 12, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 162, mille üldpind on 47,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 162.
2-toaline (osaliselt remondi vajav) korter paikneb IV.korrusel viiekorruselises tellismajas (ehitatud 1972.a.). Majas on korraldatud MÕISA 12 korteriühistu (registrikood 80183351).

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge kohtutäituri Tatjana Afanasieva ja AS Hüpoteeklaen kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral. Registriosa neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 13000,00 EUR AS Hüpoteeklaen kasuks (koormatud pandiga AS LHV Pank kasuks) ja hüpoteek summas 5000,00 EUR AS Hüpoteeklaen kasuks. Kinnisvara müügi korral hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 11 250 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Galina Terukova (isikukood 46707163731) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47188 ning tasuda tagatisraha 1 125 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 16:00 oksjonil ID47188 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisa tn 12 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Mõisa tn 12, Narva lin“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 197/2018/994
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1493598
Seotud teadaanded: