Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 1187109 kantud korteriomand, mis moodustab 389/26680 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 51105:004:0112, asukohaga: Ida-Viru maakond, Narva linn, Joala tn 5, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 45, mille üldpind on 38,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 45.
2-toaline (remonti vajav) korter paikneb IV.korrusel neljakorruselises tellismajas (ehitatud 1954.a.). Majas on korraldatud JOALA 5 korteriühistu (registrikood 80158985).

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärked kohtutäituri Andrei Krek, KÜ Joala 5, AS Hüpoteeklaen kasuks, mis kuuluvad kustutamisele kinnisvara müügi korral. Registriosa neljandasse jakku on kantud hüpoteek summas 23263,84 EUR AS Hüpoteeklaen kasuks. Kinnisvara müügi korral hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 7 500 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Vyacheslav Zhilenkov (isikukood 36106193739) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47190 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 16:00 oksjonil ID47190 osalemise eest. Kinnisvara: Joala tn 5 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Joala tn 5, Narva linn,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 197/2018/948
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1493612