Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Daniil Kukuškin-le kuuluv 3857/7323 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 37002 (katastritunnus 89001:021:0690) Elamumaa 100%, Harju maakond, Viimsi vald, Kelvingi küla, Meresihi tee 11. Pindala 1 741 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal kahe korteriga 2-korruseline elamu, mille ehitisealune pind on 342 m2 ja üldpind 615 m2.

Omanike vahel on sõlmitud notariaalselt tõestatud kasutamise korra kokkulepe, mille sõlmimise kohta on tehtud vastav märge ka kinnistusraamatus ja mille kohaselt on võlgniku ainukasutuses eluruum number 2, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 230.60 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kande all nr 2 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutamise kord vastavalt 12.02.2009 lepingu punktile 6.1 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 12.02.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.02.2009;
III. jao kande all nr 3 - Keelumärge Daniil Kukuškin (isikukood 38203100242) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Altia Eesti AS (registrikood 10232094) kasuks. 17.04.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.04.2018;
IV. jao kande all nr 3 - Hüpoteek summas 2 480 000,00 krooni Daniil Kukuškin (isikukood 38203100242) kuuluvale mõttelisele osale Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.02.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.02.2009.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja mõttelist osa koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vara koormavad märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta ning hüpoteek summas 2 480 000,00 krooni Danske Bank A/S kasuks, jäävad vara pärast edukat enampakkumist koormama. Hüpoteegipidajalt saadud vastuse kohaselt moodustas hüpoteegiga tagatud nõude suurus seisuga 17.08.2018 - 86 497.30 eurot. Nõue ei ole lõplik ning võib ajas nii suureneda, kui ka väheneda!!!


Alghind: 170 000 euro(t). HÜPOTEEK JÄÄB VARA KOORMAMA!!!

Omanik: Daniil Kukuškin (isikukood 38203100242) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47287 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 12:00 oksjonil ID47287 osalemise eest. Kinnisvara: Meresihi tee 11, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.07.2019 kell 17:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 13.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Varaga tutvumine eelregistreerimisega.
Menetluse nr: 022/2018/1346
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1495664