Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aidamets Ain'ile kuuluva Kolomard Grupa OÜ (11699701) osa nimiväärtusega 2556.00 eurot, mis moodustab 100% äriühingu osakapitalist. Maksu- ja Tolliameti andmetel ettevõtjal Kolomard Grupa OÜ 11.07.2019 seisuga maksuvõlg puudub.

23.05.2019a seisuga on Kolomard Grupa OÜ nimel ettevõtja OÜ Kolomard Vöörld (10056970) osak nimiväärtusega 2556.00 eurot.
23.05.2019a seisuga on Kolomard Grupa ettevõtja OÜ ettevõtja Ingliste UÜ (12800131) usaldusosanik sissemaksega 1 euro.
23.05.2019a seisuga on Kolomard Grupa OÜ ettevõtja UÜ Baltolin, Consolin ja Estolin (14517379) usaldusosanik sissemaksega 1 euro.
23.05.2019a seisuga on Kolomard Grupa ettevõtja OÜ ettevõtja UÜ Veerg (14517126) usaldusosanik sissemaksega 1 euro.
23.05.2019a seisuga on Kolomard Grupa ettevõtja OÜ ettevõtja UÜ Läiker (14517639) usaldusosanik sissemaksega 1 euro.

Kohtutäiturile teadaolevalt on Kolomard Grupa OÜ (11699701) sissenõudja neljas aktiivses täitemenetluses.Alghind: 360 euro(t).

Omanik: Aidamets Ain (isikukood 37107122254) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47281 ning tasuda tagatisraha 36 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2019 23:59 oksjonil ID47281 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 31.07.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2012/1578
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1495679