Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Elupaik OÜ (pankrotis) (registrikood: 14010491)  pankrotihaldur Jüri Truuts avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Hoonestamata kinnisasi Tallinna kesklinnas, Juhkentali 48, registriosa nr 4677801, katastritunnus 78401:116:0950, mille koosseisu kuulub maatükk pindalaga 5 090 m², 100% transpordimaa, omanik Elupaik OÜ.
Kinnisasi asub Tallinna Bussijaama kõrval. Maatükk on osaliselt asfalteeritud, kinnistu on osaliselt piiratud ajutise metallist piirdeaiaga, hooned ja rajatised puuduvad. Vesi, kanalisatsioon ja gaas tsentraalsed, liitumispunktid kinnistute piiril, elektri liitumispunktid kinnistute piiril. Kinnistul on tähtajaline üürileping.

Vastavalt Tallinna Planeeringute registri andmetele on kinnistul menetluses Juhkentali tn 48 nimeline detailplaneering numbriga DP028020.
Vastavalt menetluses olevale detailplaneeringule taotletakse kinnistule järgmist ehitusõigust:
Maksimaalne ehitusalune pindala: maapealne 2 760 m², maa-alune 3 550 m²;
Maksimaalne korruselisus: 8/-2 korrust;
Hoonete arv kinnistul: 1 tk
Maa sihtotstarve: 100% ärimaa
Maksimaalne maapealne SBP 14 800 m²;
Maksimaalne maa-alune SBP 4 100 m²;
Parkimiskohtade arv: 85 tk

Kinnistu registriosa 4677801:
I jakku on kantud katastritunnus 78401:116:0950, Transpordimaa 100%,
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 48 pindala 5091,0 m2
II jakku on kantud omanikuna ELUPAIK OÜ (registrikood 14010491).
III jakku on kantud Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 17.12.2018kohtumääruse alusel sisse kantud 2.01.2019. Kohtunikuabi Ilona Kirm.
IV jakku on kantud 1. järjekoha hüpoteek summas 520 000,00 eurot Rolan Investment OÜ (registrikood 12104532) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2. järjekoha hüpoteek summas 980 000,00 eurot Rolan Investment OÜ (registrikood 12104532) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3. järjekoha hüpoteek summas 3 500 000,00 eurot Brave Capital OÜ (registrikood 11903432) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Vara müügil sundenampakkumise teel vara koormavad hüpoteegid ja pankrotimärkus kustutatakse.


Alghind: 4 200 000 euro(t). Alghind ja pakutav hind sisaldab käibemaksu 20% vastavalt käibemaksu arvestuse reeglitele. Alghind ilma käibemaksuta 3500000 eurot.

Omanik: Elupaik OÜ (pankrotis) (registrikood: 14010491) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47290 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Elupaik OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE891700017003931240 (Luminor Bank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2019 15:00 oksjonil ID47290 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Juhkentali tn 48, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.07.2019 kell 15:00 ja lõpeb 31.07.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.07.2019 kell 15:00 ja lõpeb 07.08.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vara asukohas.
Menetluse nr: 2-18-16668
pankrotihaldur Jüri Truuts
Jõe 2, 10151 Tallinn
Telefon: 5026222
E-post: truuts@autente.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Jüri Truuts
Telefon: 5026222
E-post: truuts@autente.ee
Teadaande number 1495776