Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.07.2019
Avaldamise lõpp: 27.07.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 11b, 74604) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa (edaspidi ka uuringuluba) taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Harku vallas Türisalu külas riigile kuuluval kinnistul Koeti (katastritunnus 19801:001:2842, registriosa nr 6248850, reservmaa), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 8 puurauku. Uurimissügavuseks on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehituslubjakivi, mida kasutatakse ehituses, teedehituses- ja hoolduses. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Türisalu uuringuruum.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 TALLINN..

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1501305