Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.08.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
TEA Kirjastus AS (pankrotis) (registrikood: 10403710) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
kaubamärk "Kink, mis kestab"

Registreeringu number 44852
Taotluse number M200601425
Registreerimise kuupäev 20.03.2008
Taotluse esitamise kuupäev 30.10.2006
Kehtivuse lõppemise kuupäev 20.03.2028 pikendamine
Avaldamise kuupäev 03.12.2007

Liik
Sõnamärk

Staatus
Registreeritud
Kaubamärk
Kink, mis kestab!

Omanik
TEA Kirjastuse AS

Liivalaia 28, 10118 Tallinn, EE

Patendivolinik
Raivo Koitel

Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ

Kesklinna linnaosa, Tina tn 26, 10126 Tallinn, Harju maakond, EE

Kauba või teenuse klassi number
Klass 9 Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.
Klass 16 Paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed.
Klass 35 Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).
Klass 41 Haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, kirjastustegevus.


Alghind: 150 euro(t).

Omanik: TEA Kirjastus AS (pankrotis) (registrikood: 10403710)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47953 ning tasuda tagatisraha 15 eurot TEA Kirjastus AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE522200221011458598 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2019 11:00 oksjonil ID47953 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.08.2019 kell 19:00 ja lõpeb 26.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 03.09.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 15 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest.
Menetluse nr: 2-18-9798
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1508116
Seotud teadaanded:
Menetlus 2-18-9798
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1416143)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1420219)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1420225)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1427771)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1427772)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1427773)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1427774)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1429008)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1429010)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1429011)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1429012)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1431059)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438341)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438342)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438343)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438344)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438345)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1438346)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1439068)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1454296)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1454301)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1454442)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1458475)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1461957)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1463908)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1478458)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1479434)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1489525)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1489530)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1500774)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1509794)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1516102)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1523225)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1525370)