Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.07.2015
Avaldamise lõpp: 08.07.2115
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühingu Laidevahe Loodus (registrikood: 80168498) (aadress Siiksaare küla, Valjala vald, Saare maakond, 94301) 19.06.2015 esitatud lõplik taotlus vee erikasutuseks on võetud menetlusse.

Vee erikasutusluba taotletakse seoses Oessaare lahe (keskkonnaregistri kood VEE2078700) tervendamiseks kavandatud tööde läbiviimisel augustis - oktoobris, mille käigus paigaldatakse Oessaare lahte ja Laidevahe lahte ühendavatesse veekogudesse (Enima oja ja Mõrra sooned) maakive mahus kuni 265 m³ ja kive läbimõõduga 20 mm kuni 100 mm kuni106 m3. Lisaks kavandatakse puhastada setetest Oessaare lahte suubuva Lõve jõe (keskkonnaregistri kood VEE1173500) alamjooksu 1,160 km ulatuses (lisanduvad jõega seonduvad maaparanduskraavid) ja Silmajõe (Masa peakraavi) (keskkonnaregistri kood VEE117400) alamjooksu 2,26 km ulatuses ning kujundada setetesse voolusäng Oessaare lahte Silmajõe ning Lõve jõe suudmealalt kuni Enima oja alguseni. Veekogude puhastamisel eemaldatakse setteid kuni 16650 m3. Tehtavate tööde eesmärk on parandada veekogu seisundit ja parandada selle ökoloogilist potentsiaali. Töid tehakse Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020 alusel ning eesmärgiks on väärtusliku märgalakompleksi säilimine, rannikujärvede eutrofeerumise vähendamine ja kalastiku taastootmistingimuste parandamine.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil saare@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, Kuressaare.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 814233