Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 07.11.2017 12:52
Parandaja: Kristjan Kenapea (Harju Maavalitsus).
Parandamise põhjus: Täiendatud kinnsitusregistris oleva ostueesõiguse märke kuvamisega.
Vaata eelmist versiooni
Riigivara enampakkumisteade
Avaldamise algus: 31.10.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Harju Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Harju Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise:
Harjumaal, Harku vallas, Rannamõisa külas, Kõrgemäe tee 65 asuva kinnistu (registriosa nr 6082150, elamumaa, pindala 1295 m2, katastritunnus 19801:001:2744) müügiks alghinnaga 12 510 eurot (kaksteist tuhat viissada kümme eurot).

Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega kestusega 50 aastat (hoonestusõiguse registriosa nr 6082250).

Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Harju Maavalitsus / Kõrgemäe tee 65 kinnistu enampakkumine" ning soovitavalt trükitähtedega kirjutatud hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise algust".

Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, e-posti aadress ning kontakttelefon;
2. avaldus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3. sõnade ja numbritega kirjutatud üks konkreetne arvuline pakkumissumma eurodes;
4. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.

Pakkumisele tuleb ümbrikusse lisada:
a) maksekorralduse koopia tagatisraha (10 % müügiobjekti alghinnast) maksmise kohta;
b) pakkuja esindaja esindusõiguse alus ning esindusõigust tõendav dokument (volikiri);
c) koopia pakkuja või volitatud esindaja isikutunnistusest.

Tagatisraha on 10% enampakkumise alghinnast, mis tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole EE891010220034796011 (SEB Pank), EE932200221023778606 (Swedbank), EE701700017001577198 (Nordea Bank) või EE403300333416110002 (Danske Bank), viitenumber 2800082433. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Enampakkumise võitja peab kogu müügihinna tasuma 30 päeva jooksul ning müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga hiljemalt 2 kuu jooksul maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik müügilepingu sõlmimisega seonduvad kulud kannab ostja.

Varaga tutvumiseks pöörduda Prisma Kinnisvarade OÜ poole aadressil Koidu 70 / Saturni 1, Tallinn või telefonil 661 6135 või 515 2231 (Siim Kabel).

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 15.11.2017 kell 11:00 Harju Maavalitsusse (Roosikrantsi 12, Tallinn 15077).

Lisateave: puudub
Harju Maavalitsus
Tallinn, HARJUMAA, Roosikrantsi 12
Telefon: 6118601
E-post: INFO@HARJU.MAAVALITSUS.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
õigustalituse peaspetsialist Kristjan Kenapea
Telefon: 6118574
E-post: kristjan.kenapea@harju.maavalitsus.ee
Teadaande number 1212815