Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.02.2017
Avaldamise lõpp: 08.02.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Procura Group OÜ (registrikood: 12591176) (aadress Lastekodu tn 39-34, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10144) 29.12.2016 esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus nr 12-2/16/15198 võeti menetlusse. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas katastriüksustel „Lagenõmme“ (katastritunnus 77601:003:0019; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) ja „Välinõmme metskond 1“ (katastritunnus 75601:006:0244; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%). Katastriüksus kuulub eraomandisse.
Taotletava uuringuruumi nimetus on Lakenõmme III uuringuruum. Uuringu eesmärk on liiva ja kruusa uuring aktiivse tarbevaru tasemel. Uuringuruumi teenindusala pindala on 13,19 ha, uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 15 uuringukaeveõõnt, uurimissügavus on kuni 6 m. Täiendavalt on planeeritud järgnevad tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood 11644539, aadress Tartu mnt 84A-50, 10112 Tallinn). Luba taotletakse kaheks aastaks.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (aadress Tallinna 22, 93819 Kuressaare, e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 452 7773).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, 93819 Kuressaare.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1085296