Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.10.2018
Avaldamise lõpp: 13.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood: 11644539) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 84a-50, 10112) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa (edaspidi ka uuringuluba) taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Pakri poolsaarel Paldiski linnas riigile kuuluvatel kinnistutel, millest üks (põhjapoolne) asub maaüksusel Kubja (katastritunnusega 58001:001:0269; sihtotstarve maatulundusmaa) ja ja teine (lõunapoolne) maaüksusel Tõnise (katastritunnusega 58001:001:0269; sihtotstarve ärimaa). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 114,75 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavuseks on kuni 16 m. Uuritavaks maavaraks on lubjakivi, mida kavandatakse kasutada üld- ja teedeehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Paldiski uuringuruum.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 TALLINN..

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1364743