Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.04.2018
Avaldamise lõpp: 24.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et YIT Infra Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415) esitatud Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.01.2018.numbriga 12-2/18/769) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas katastriüksusele Männiku polügoon(katastritunnus 71801:001:0983), mille riigivara valitseja on Kaitseministeerium ja volitatud asutus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 79,61 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 60 puurauku. Uurimissügavus on kuni 17 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja täiteliiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood 11560452, aadress Pärnu mnt 232, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314). Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
YIT Infra Eesti AS, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Talter, Lemminkäinen Eesti AS.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1283931