Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.02.2019
Avaldamise lõpp: 08.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Lääne Teed OÜ (registrikood: 10879306) (aadress Tallinna mnt 70, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, 90401 Lääne maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Allikmaa külas riigile kuuluvale katastriüksusele Kaopalu kruusakarjäär 3 (registriosa nr 3174350, katastritunnus 43601:001:0147). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,15 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv, ehitus- ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Kaopalu IV uuringuruum. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1424184