Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.02.2017
Avaldamise lõpp: 28.02.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Krüüdneri Karjäär OÜ (registrikood: 10698390) (aadress Näituse tn 21, 50409 Tartu) 29.12.2016. a esitatud kohaliku tähtsusega Krüüdneri liivamaardla (registrikaardi nr 0320) Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus nr 12-2/16/15182-1 võeti menetlusse.
Luba nr L.MK/324802 on antud Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri liivakarjääris ehitusliiva ja -kruusa kaevandamiseks. Krüüdneri liivakarjääri mäeeraldis asub Põlva maakonnas Valgjärve vallas Krüüdneri külas Krüüdneri Karjäär OÜ-le kuuluvatel Kruusaaugu (katastriüksuse tunnus nr 85601:002:0001; pindala 5,14 ha), Järve (katastriüksuse tunnus nr 85601:002:0102; pindala 1,4 ha) ja Jõe (katastriüksuse tunnus nr 85601:002:0101; pindala 0,35 ha) maaüksustel.

Loas taotletakse järgmisi muudatusi: 1. Mäeeraldise pindala suurenemist – kehtivas loas 4,80 ha, pärast muutmist 4,90 ha. 2. Ehituskruusa aktiivse tarbevaru ja kaevandatava varu vähendamist – aktiivne tarbevaru kehtivas loas 38,50 tuh. m³, pärast muutmist 7,65 tuh. m³; kaevandatav varu kehtivas loas 36,50 tuh. m³, pärast muutmist 5,65 tuh. m³. 3. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru ja kaevandatava mahu suurendamist – kehtivas loas ehitusliiva aktiivne tarbevaru 251,5 tuh. m³, pärast muutmist 435,02 tuh. m³, kaevandatav varu kehtivas loas 183,5 tuh. m³, pärast muutmist 353,02 tuh. m³. Maavara kasutatakse ehituseks ja teedeehituseks.

Loa kehtivusaja muutmist ei taotleta, luba kehtib kuni 09.09.2029.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Otepää kontoris (Kolga tee 28, 67305 Otepää, tel 766 9290, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kolga tee 28, 67305 Otepää. 

Kaevandamise loa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
Krüüdneri Karjäär OÜ: Karu Varahalduse OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1093305