Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 16.05.2017 11:23
Parandaja: Moonika Aunpuu (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Õige on: Rebase liivakarjääri kinnistul (katastritunnus 22901:002:0220).
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.05.2017
Avaldamise lõpp: 17.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing LOAM (registrikood: 11434428) (aadress A.H.Tammsaare 22-4, Jõhvi linn, 41533 Ida-Viru maakond) on esitanud maavara kaevandamise loa nr L.MK.IV-174635 pikendamise taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse Rebase II liivakarjääris kaevandamise loa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ehk kuni 11.09.2027.

Rebase II liivakarjäär asub Ida-Viru maakonnas Illuka vallas Illuka külas riigile kuuluval Rebase liivakarjääri kinnistul (katastritunnus 22901:002:0220), mille sihtotstarve on mäetööstusmaa ja mis asub Rebase liivamaardlas (registrikaardi nr 0792).

Maavara kaevandamise loa pikendamise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa pikendamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada eskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile põhja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1134680