Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.02.2019
Avaldamise lõpp: 12.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Vestur (registrikood: 10247279) (aadress Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa 46202) esitatud Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa L.MK.LV-38055 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Simuna turbatootmisala asub Lääne-Viru maakonnas, Väike-Maarja vallas, Käru külas Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnistutel Triigi metskond (KÜ 16101:003:0400) ja Simuna turbatootmisala (KÜ 16101:003:0082), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotluse alusel soovitakse korrigeerida mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa suurust, maavaravarusid, suurendada maksimaalset aastamäära, pikendada luba 30 aasta võrra ja muuta korrastamise suund metsamaa ja märgala korrastamise suunaks taastuv soo.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1425323