Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.02.2019
Avaldamise lõpp: 01.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Vestur (registrikood: 10247279) (aadress Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa 46202) esitatud Salla turbatootmisala maavara kaevandamisloa L.MK.LV-38053 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Salla turbatootmisala asub Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Käru külas Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnistutel Salla turbatootmisala (katastritunnus 16101:003:0061) ja Triigi metskond 52 (katastritunnus 16101:003:0690), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Turbatootmisala jääb Peetla turbamaardla lõuna ossa (registrikaardi nr 0238).

Taotluse alusel soovitakse suurendada mäeeraldise teenindusmaa pindala ja vähendada mäeeraldise pindala, korrigeerida maavaravarusid, suurendada maavara kaevandamise maksimaalset aastamäära 10 tuh tonnilt 24 tuh tonnile, pikendada luba 30 aasta võrra ja muuta korrastamise suund metsamaa ja märgala korrastamise suunaks taastuv soo.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 56564094
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1433283