Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.03.2019
Avaldamise lõpp: 30.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood: 14267391) (aadress Mustamäe tee 161-4, Mustamäe linnaosa, 12913 Tallinn) esitas Tõrenurme liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Tõrenurme liivakarjäär asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tõrenurme külas eramaal katastriüksusel Kangru (registriosa nr 60235, katastritunnus 61606:002:0130, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) Tõrenurme liivamaardlas (registrikaart nr 0966).

Tõrenurme liivakarjääri mäeeraldise pindala on 0,79 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 1,44 ha. Seisuga 01.01.2019 oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru kogus 17 tuh m³, millest kaevandatav 13 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1445783