Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 01.04.2019
Avaldamise lõpp: 02.04.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing MetsPuu (registrikood: 11236792) (aadress Viru-Kabala, Viru-Kabala küla, Rägavere vald, Lääne-Viru maakond, 46701) esitatud Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas taotlejale kuuluval kinnistul Tondi (KÜ 40001:003:0065). Taotletaval alal asub Maleva kruusamaardla (registrikaart nr 0506).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Maleva VI kruusakarjäär. Mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,99 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 284 tuh m³ ja kaevandatav varu on 270,9 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehituskruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 56564094
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1446517