Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.05.2019
Avaldamise lõpp: 14.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) taotleb Selli II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr HARM-122 mäeeraldise teenindusmaa laiendamist.

Selli II kruusakarjäär asub Harju maakonnas Rae vallas Suuresta külas eraisikule kuuluvatel ja kaevandajale kasutada antud katastriüksustel „Aasakivi“ (katastritunnus 65303:003:0457) ja „Aasakivi“ (katastritunnus 65303:003:0456) Seli kruusamaardlas (registrikaart nr 0382).

Selli II kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 4,04 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,31 ha. Seisuga 25.06.2013 oli mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 167 tuh m³, millest kaevandatav 144 tuh m³, ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 16 tuh m³, millest kaevandatav 14 tuh m³ ja täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 6 tuh m³, millest kaevandatav 144 tuh m³. Maavara kasutusalaks on teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 25.06.2023.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 4803 või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1466466