Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.07.2019
Avaldamise lõpp: 17.07.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts K.A.T. & Ko (registrikood: 10250382) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 42) esitas Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

Taotletav Päraküla liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Pärnu linnas Päraküla külas. Ala koosneb kahest lahustükist ja hõlmab osaliselt või täielikult eraomandisse kuuluvaid kinnistuid Joanna (katastritunnus 82603:001:0066), Peraküla - Joanni (katastritunnus 82603:001:0067), Luiskama (katastritunnus 82603:001:0076) ja Metsa (katastritunnus 82603:001:0059). Joanna kinnistu kuulub eraisikule Roland Kuusik ning Peraküla-Joanni, Luiskama ja Metsa kinnistud kuuluvad ettevõttele Aktsiaselts K.A.T. & Ko. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Päraküla liivamaardla (registrikaart nr 0968) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 2 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 16,59 ha ja selle teenindusmaa pindala on 18,73 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara ehitusliiva aktiivne tarbevaru 457 tuh m³, millest kaevandatav varu on 385 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitussegude valmistamiseks ja teede- ning tsiviilehituses kasutamiseks. Kaevandajaks on märgitud aktsiaselts K.A.T. & Ko (registrikood 10250382; aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Savi tn 42, 80041). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevanamisloa andmise otsusee eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1497187