Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.08.2019
Avaldamise lõpp: 24.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Padise Grupp OÜ (registrikood: 10378604) (aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Padise küla, Kloostri, 76001) Kruusa karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotlus, millega soovitakse pikendada kaevandamisloa kehtivusaega 10 aasta võrra, on võetud menetlusse.

Kruusa karjäär asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas, Audevälja külas, Kruusa kinnistutel (katastritunnused 56202:002:0082 ja 56202:002:0083), millede omanik on Padise Grupp OÜ.

Kruusa karjääri mäeeraldise pindala on 3,8 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,11 ha. Seisuga 30.06.2019 oli mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne tarbevaru kogus 22,234 tuh m³ ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru kogus 57,67 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitused, teede ehitus ja remont. Taotletava loa kehtivusaeg on 20.05.2030.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 4803 või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1511224