Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.08.2019
Avaldamise lõpp: 27.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood: 14267391) (aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 161-4, 12913) esitas Võidu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

Taotletav Võidu liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Võidu külas Võidu liivamaardlas (registrikaart nr 0970). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad kinnistutel Pulsti (katastritunnus 21301:002:0078), Tolkuse (katastritunnus 21301:002:0020) ja Tolkuse (katastritunnus 21401:001:0006).

Taotletava mäeeraldise pindala on 3,40 ha ja selle teenindusmaa pindala on 4,45 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara täiteliiva aktiivne tarbevaru 74 tuh m³, millest kaevandatav varu on 45 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Kaevandajaks on märgitud Mainer OÜ. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 8 aastat.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1511813