Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.01.2020
Avaldamise lõpp: 07.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KIVIKANDUR OÜ (registrikood: 11200972) (aadress Harjumaa, Harkujärve küla, Järvekalda tee 1, 76902) poolt esitatud Maleva II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Taotluse kohaselt soovitake kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra kuna maavara on ammendamata ning kaevandatud maavara korrastamata.

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko eramaal (katastriüksusetunnus 40001:001:0021). Mäeeraldise pindalad on 7,73 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,38 ha. Mäeeraldis hõlmab täielikult Maleva kruusamaardla (registrikaardi nr 0506) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3. plokki ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4. plokki.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1565574