Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Arvi Pink avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 16863301 (katastritunnus 78404:402:3750) kantud ½ kaasomandi osa kinnistust (elamumaa, pindala 425 m²) asukohaga Näituse tn 4a, Tallinn.
Kinnistule on seatud III jakku kandena nr 1 märkus: kaasomanike kokkulepe kinnistu kasutuskorra kohta vastavalt 31.05.2005 lepingu p-le 7 ja lepingu lisale. Kinnistule on seatud III jakku kandena nr 2 keelumärge Andres Pender, Ülla Torb kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks OPA Credit OÜ, kohtutäitur Arvi Pink kasuks. Kinnistule on seatud IV jakku kandena nr 1 hüpoteek summas 558 900 krooni Andres Pender, Ülla Torb kuuluvale mõttelisele osale OPA Credit OÜ kasuks. Kinnistule on seatud IV jakku kandena nr 2 hüpoteek summas 482 000 krooni Andres Pender, Ülla Torb kuuluvale mõttelisele osale OPA Credit OÜ kasuks. Kinnistu müügi korral keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.


Alghind: 80 000 euro(t).

Omanik: ANDRES PENDER (isikukood 36606260312); ÜLLA TORB (isikukood 46805305710) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48486 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Kohtutäitur Arvi Pink arveldusarvele nr EE927700771003211536 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.10.2019 16:00 oksjonil ID48486 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Näituse tn 4a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.09.2019 kell 16:30 ja lõpeb 07.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 14.10.2019 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine kokkuleppel kohtutäituriga. Info kohtutäitur Arvi Pink tel 6129155 või e-mail: arvi.pink@taitur.net.
Kohtutäitur Arvi Pink
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Arvi Pink
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande number 1518789