AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

Ei leitud ühtegi teie otsingule
37302206512
vastavat teadet.
 
Kui nimes sisaldub ž või š täht või sidekriips (-),
siis otsige nimeosa mis eelneb või järgneb sellele märgile.
Näiteks Zgirša asemel Zgir.
 
Teadaande liik: Aktsiakapitali vähendamise teated, Enampakkumise edasilükkamise teated, Enampakkumise peatamise teated, Enampakkumise tühistamise teated, Enampakkumisteated, Jagunemislepingu sõlmimise teated, Juhatuse liikmete esindusõiguse piiramise teated, Kohtukutsed, Kohtuteated, Kohtutäituriteated, Konkurentsiameti teated, Likvideerimisteated, Maksu- ja Tolliameti teated, Osakapitali vähendamise teated, Pankrotimenetluse teated, Pankrotiteated, Pärimisteated, Sundlõpetamisteated, Täitekutsed, Vara arestimise teated, Vara väljamaksmise teade, Volikirja kehtetuks tunnistamise teated, Volituse tühistamise teade, Väljatõstmisteated, Äriregistri teated, Ühinemislepingu sõlmimise teated, Ühinemisteated
Avaldamise kuupäevad: -