AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 1
Kuvan: 1-1000


 06.01.2015TäitekutsedPrindi

Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu, kelle büroo asub Tallinna 18, Paide, tel 384 8724, mail heimo.vilpuu@taitur.just.ee, avaldab täitemenetluse seadustiku § 10 alusel täitmisteated alljärgnevatele isikutele:

Andres Seersant - 38405216035 - Politsei- ja Piirivalveamet - 46,76 ¤
Andres Seersant - 38405216035 - Politsei- ja Piirivalveamet - 52,76 ¤
Raul Markus - 36807292719 - Politsei- ja Piirivalveamet - 265,76 ¤
Tauri Eha - 38804054935 - Politsei- ja Piirivalveamet - 164,76 ¤
Carl Christer Nordblad - 35304240027 - Politsei- ja Piirivalveamet - 52,76 ¤
Greenneft OÜ - 11710868 - Politsei- ja Piirivalveamet - 106,76 ¤
OÜ Oiu Veski - 11029449 - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 57,76 ¤
Peeter Õunapuu - 36303294210 - Politsei- ja Piirivalveamet - 67,76 ¤
Arvo Randoja - 36501224223 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 864,26 ¤
Andres Kruus - 36704210216 - Politsei- ja Piirivalveamet - 52,76 ¤
Kleron Kiirend - 39105100284 - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 53,76 ¤
Keven Kirpu - 38806080335 - Politsei- ja Piirivalveamet - 61,76 ¤
Raul Vacht - 38711100327 - Politsei- ja Piirivalveamet - 52,76 ¤
Aade Tamm - 47907275212 - Maksu- ja Tolliamet - 137,53 ¤
Aade Tamm - 47907275212 - Maksu- ja Tolliamet - 394,00 ¤
Aade Tamm - 47907275212 - Maksu- ja Tolliamet - 241,91 ¤
Joel Reinaru - 37306200220 - Maksu- ja Tolliamet - 162,26 ¤
Joel Reinaru - 37306200220 - Maksu- ja Tolliamet - 164,76 ¤
Joel Reinaru - 37306200220 - Maksu- ja Tolliamet - 164,76 ¤
Vaido Holm - 36708180279 - Politsei- ja Piirivalveamet - 58,76 ¤

Täitmisteade avaldatakse 06.01.2015. a.
Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täitur teeb ettepaneku täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate avaldamisest väljaandes Ametliku Teadaanded. Täitedokumendi täitmise puhul täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul võib võlgnikult nõuda kohtutäituri tasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust. Täitur selgitab, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid. Võlgnikul on õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist seoses täitedokumendi täitmisega ja vajaliku teave saamiseks täitemenetluse kohta. Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi esitamise tähtaeg on 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist. Võlgnikul on õigus ilmuda kohtutäituri vastuvõtule T 10.00-15.00 ja N 10.00-15.00.