AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 132412
Kuvan: 31-40

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 24.04.2014TäitekutsedPrindi

Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Rannar Liitmaa (Rüütli 51-M3, 80010 Pärnu; tel: 442 9973, fax: 442 9974) edastab täitmisteated järgnevatele isikutele:

võlgniku nimi - isiku/rg-kood – sissenõudja - võlgnevuse summa

ÜLEOJA KERSTI 46602282225 EESTI INKASSO OÜ 1075,26
SMIRNOV VLADIMIR 36208064232 AS SEB LIISING 11570,19
SAANKÜLL MÄRT 37604020287 AS SEB LIISING 1526,10
TÕRUKE TARMO 35505150224 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1164,86
LUIK MAREK 38807046033 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1177,42
KÜBER ANU 48006170279 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1170,96
LAINELA SIGRID 46603076515 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 2450,56
METSLAID RAIVO 39010080299 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1364,76
ÕIS JARMO 38804164240 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1329,46
LAIVA RANDO 38901070274 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 976,02
ASTLA ARGO 38605134218 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 3252,04
HUNTSAAR VILNO 36409154917 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1364,91
PÄÄSUKE LEANA 49306202012 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1624,52
SÕBER PIRET 46305050346 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1815,92
VEELMA IVIKA 47804200346 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1222,36
PÄRN RAGNAR 38903144235 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1259,11
FENSKE MARE 45608054922 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1329,46
RAHNEL AARE 36605114919 ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS 1236,61
KILUSK TATJANA 47203284214 ELION ETTEVÕTTED AS 1239,89
KALLASTE VALDO 35812310010 ELION ETTEVÕTTED AS 2479,07
MANDER EERO-BRUNO 38711194236 Kaupmehe Järelmaks OÜ 868,43
KAZAKOV ALEKSEI 37707114226 SWEDBANK AS 20794,86
TIMA¦KOVA ANGELINA 47607264210 SWEDBANK AS 20794,86
LANDMAN PRIIT 37111172712 OÜ BALTIC AGRO 53294,46
TRÄÄL JANEK 37406144930 JANNE LANK 763,56
LUPP RANTO 38504054229 SWEDBANK LIISING AS 1540,44
MÖLDER HEINO 36901284211 SWEDBANK AS 3842,86
MÖLDER HEINO 36901284211 SWEDBANK LIISING AS 12680,75
VILISMÄE EVI 46309054918 SWEDBANK LIISING AS 511,09
OÜ SANDERT 11061387 OÜ VÄRV JA SEADMED 5281,83
NILB JAANIKA 48806214723 OÜ Credit.ee 551,58
MIRONOVA LIINA 48309234214 FAC Inkasso OÜ 394,78
KÖSTER AIRI 48310054219 FAC Inkasso OÜ 318,02
RANNAÄÄR PILLE-RIIN 49107210013 OÜ Credit.ee 742,17
SILM KAIDO 38206144240 AS ISS EESTI 1202,99
PUUSILD MARGUS 36306280285 OÜ PLACET GROUP 351,96
LAURI JANNO 38504014234 MINICREDIT AS 521,28
KORN REGINA 46603314911 MINICREDIT AS 752,56
SAAR REIMO 39010180272 OÜ Krediidikaitse Grupp 3960,40
OÜ EKS TRANSPORT 10441662 AS NORDEA FINANCE ESTONIA 1252,90
VAATSEP KERSTI 47704304925 EESTI INKASSO OÜ 1568,11
TORNIJAINEN OLEG 37406104249 AS SEB LIISING 26473,16


Täitemenetluse seadustiku § 24 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teen ettepaneku täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamisest. Hoiatan, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid. Võlgnikul on õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist seoses täitedokumendiga kohtutäituri büroos Rüütli 51-M3 Pärnus, telefon 442 9973, e-post rannar.liitmaa@taitur.just.ee. Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi esitamise tähtaeg on 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist. Võlgnikul on õigus tasuda kohtutäituri tasu pooles ulatuses, kui ta täidab täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ettenähtud tähtaja jooksul.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Põlva notar Kaire Salomon avaldab pärimisseaduse § 168 lg 1 kohaselt alljärgneva pärimismenetluse algatamise teate:
Põlva notar Kaire Salomoni menetluses on 31.03.2014. a surnud HALJEND VASSER, sünniaeg 05.12.1924, isikukood 32412056518, pärimisasi.
Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav kuupäev on 30.07.2014. a.
Notarile on esitatud 04.08.2008. a tehtud notariaalne testament. Isik, kelle valduses on pärandaja muu testament või kellel on andmeid muu testamendi asukoha kohta, peab need viivitamata esitama notarile.
Eelnimetatud tähtpäeval väljastatakse pärimistunnistus pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud. Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama enne pärimistunnistuse väljaandmise päeva.
Pärima õigustatud isikud, kes soovivad pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Kui pärija eelnimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.
Põlva notar Kaire Salomoni büroo kontaktandmed: Kastani 32, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, postiindeks 64506, tel 796 2666; e-posti aadress: kaire.salomon@notar.ee.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis), rg-kood 11314747, võlausaldajate üldkoosolek toimub 30. aprillil 2014. a algusega kell 13.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Üldkoosoleku päevakord: pankrotitoimkonna liikme tagasikutsumine; pankrotitoimkonna liikmete arvust; pankrotitoimkonna liikme valimine.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 79 lg 4.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Paide notar Ene Nuka avaldab Pärimisseaduse § 168 lg 1 alusel alljärgneva pärimismenetluse algatamise teate:
Paide notari Ene Nuka menetluses on 09. aprillil 2014. a surnud VALDA MIHKLE (eelnenud nimi Mauer, sünd 15.03.1929, isikukood 42903150243) pärimisasi. Valda Mihkle pärimisasjas on esitatud notariaalselt tõestatud testament, millega on õigus tutvuda isikutel, kes oleksid pärinud seadusjärgse pärimise korral ja ka muudel õigustatud huvi omavatel isikutel. Isikutel, kelle valduses on teisi Valda Mihkle testamente või kellel on andmeid tema teiste testamentide asukoha kohta, palutakse sellest viivitamata teatada notarile. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Valda Mihkle pärandist loobuda, peavad kolme (3) kuu jooksul arvates pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamisest esitama notarile pärandist loobumise notariaalselt tõestatud avalduse aadressil Tallinna 18 Paides (tel 385 0727).
Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 17.07.2014. a.
Pärimistunnistus tõestatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Tallinna notar Sirje Orman avaldab Pärimisseaduse § 168 lg 1 alusel alltoodud teate:
Tallinna notar Sirje Orman'i menetluses on 05.04.2014. a surnud PAVEL YURLOV (nimi esineb ka kujul Iourlov või Jurlov, sünd 28.01.1932, isikukood 33201280229) pärimisasi. Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 29.05.2014. a. Palun ülaltoodud kuupäevaks notarile teatada endast kõigil pärima õigustatud isikutel ning pärimisõigust omavate isikute andmed. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamendi asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada notar Sirje Orman'ile viivitamatult pärandaja testament või andmed pärandaja testamendi asukoha kohta. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad PAVEL YURLOV pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Kui pärija eelnimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva. Pärimistunnistus tõestatakse pärijate suhtes, kes on esitanud notarile pärandi vastuvõtmise avalduse või isikute suhtes, kes ei ole ettenähtud tähtaja jooksul pärandist loobunud või isikute suhtes, kes on asunud pärandvara valdama ja kasutama ning kellest on notarile hiljemalt eelnimetatud tähtajaks teada antud. Tallinna notar Sirje Orman'i büroo kontaktandmed: aadress Tallinn, Kentmanni 18, e-posti aadress: sirje.orman@notar.ee, tel 646 7055.
 
 24.04.2014TäitekutsedPrindi

Harju tööpiirkonna kohtutäitur Kristiina Feinman, kelle büroo asub Narva mnt 7D, Akorpus, II korrus, Tallinn (tel 612 9155, faks 612 9166) edastab täitmisteated alljärgnevatele isikutele:

Võlgniku nimi - Isikukood/rg-kood - Sissenõudja - Võla suurus

EKURAK EESTI OÜ 12260143 Alexander Bnatov 3546.96 eurot

Täitemenetluse seadustik § 10 lg 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustik § 317 lg 2.
TMS § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest.
Teen ettepaneku täitmisdokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Hoiatan, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid;
Kui nõue koos kohtutäituri tasuga tasutakse vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, nõuab kohtutäitur täitemenetluse läbiviimise eest tasu pooles kohtutäituri seaduse sätestatud korras (nõuded mis on menetlusse võetud alates 01.01.2006. a).
Võlgnikul on õigus ilmuda kohtutäituri vastuvõtule E 11.00-13.00 ja K 10.00-12.00 vajaliku teabe saamiseks täitemenetluse kohta.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Tallinna notar Aivar Mesikäpp avaldab pärimisseaduse § 168 lg 1 ja lg 4 alusel alljärgneva teate:
Tallinna notar Aivar Mesikäpp'a menetluses on 26.03.2014. a surnud Tõnu Kahl (ees- ja perekonnanimi ei ole muutunud), sündinud 11.04.1946, isikukood 34604110291, pärimisasi. Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 28.05.2014. a.
Palun kõigil pärima õigustatud isikutel endast enne ülaltoodud kuupäeva notarile teatada. Isikul, kelle valduses on pärandaja testament või andmed pärandaja testamendi asukoha kohta, palun testament või andmed pärandaja testamendi asukoha kohta esitada viivitamatult notarile. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Tõnu Kahl'i pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile pärandist loobumise avalduse, mis on notariaalselt tõestatud. Pärimisõigust omavate isikute andmed tuleb notarile teatada. Kui pärija nimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.
Pärimistunnistus tõestatakse pärijate kohta, kellest on notarile teatatud, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud. Pärijad, kes soovivad enda andmete kandmist pärimistunnistusele, peavad endast teatama notarile enne ülalmärgitud pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva.
Tallinna notar Aivar Mesikäpp'a büroo kontaktandmed: aadress Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, tel 699 6308, e-posti aadress: info@notarnet.ee.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Jõhvi notar Tiit Juse avaldab pärimisseaduse § 168 lg 1 kohaselt alljärgneva teate:

Jõhvi notar Tiit Juse menetluses on 02.04.2014. a, surnud Aino Kriis’i (sünnijärgne ees-ja perekonnanimi Aino Sakutajev, eelnev perekonnanimi Sammel), isikukood 43603272239, sünniaeg 27.03.1936, pärimisasi.
Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 27.05.2014. a.
Aino Kriis'i pärimisasjas on esitatud 25.10.2002. aastal koostatud testament, millega on õigus tutvuda isikutel, kes oleksid pärinud seadusjärgse pärimise korral, ning muudel õigustatud huvi omavatel isikutel. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja teiste testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada need viivitamata Jõhvi notar Tiit Jusele. Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Vastavalt pärimisseaduse § 118 lg 1, kui pärija tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega kui pärija eelnimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, mis ei olnud oma olemuselt lahutamatult pärandajaga seotud. Pärima õigustatud isikutel, kes soovivad Aino Kriis’i pärandist loobuda, tuleb esitada Jõhvi notar Tiit Jusele sellekohane notariaalselt tõestatud avaldus. Ülaltoodud kuupäeval väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus.
Jõhvi notar Tiit Juse kontaktandmed: aadress Ida-Viru maakond Jõhvi vald Jõhvi linn Keskväljak 1A; telefon 339 5470; faks 339 5471; e-post tiit.juse@notar.ee.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Tallinna notar Anne Saaber teatab vastavalt pärimisseaduse § 168, et tema menetluses on 04.04.2014 surnud Tõnu Saarts, sündinud 12.09.1946, isikukood 34609120355, pärimisasi. Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtpäev on 26.05.2014. Pärimisõigust omavate isikute andmed tuleb notarile teatada ning pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Tõnu Saarts pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palume pöörduda notar Anne Saaberi büroosse hiljemalt ülaltoodud kuupäevaks. Ülaltoodud kuupäeval väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus. Anne Saaberi notaribüroo kontaktandmed: aadress Maakri 23A II korrus, tel +372 666 2010, elektronposti aadress info@saaber.net.
 
 24.04.2014PärimisteatedPrindi

Üleskutsemenetlus pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks ParS § 140 lg 1,2 alusel.
Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus teatab, pärandaja Dolores Karjus (43005140243) suri 26.02.2014 Sofia Sanderkoff, Rando Sanderkoff ja Carol Sanderkoff seaduslikud esindajad Aive Sanderkoff ja Gunnar Sanderkoff nõuavad pärandi inventuuri.
Inventuuri käigus koostatakse pärandvara nimekiri, kuhu kantakse kõik pärandi avanemise ajal olemasolevad päritavad asjad ning õigused ja kohustused, samuti nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajalik kirjeldus ja hinnang.
Palun pärandvara suhtes nõudeid ja õigusi omavatele isikutele teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale Elin Vilippusele ühe kuu jooksul üleskutse avaldamisest arvates. Üleskutsemenetluses ei pea teatama nõuetest, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga, samuti pärimisseaduse §-des 131-133 nimetatud nõuetest. Kui pärija jätab pärandvara nimekirja kandmiseks avaldamata pärandi hulka kuuluvaid asju või õigusi või avaldab olematuid kohustusi selleks, et kahjustada pärandaja võlausaldajaid, vastutab pärija pärandaja kohustuste täitmise eest ka oma varaga.
Üleskutsemenetluses tähtaegselt esitamata nõuete täitmise eest vastutab pärija pärast inventuuri tegemist üksnes ulatuses, milles ta on temale nõudest teatamise hetkel veel pärandvara arvel rikastunud. Kohtutäitur Elin Vilippus, Lauteri 5, Tallinn. Tel 684 0620, e-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]