AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 154105
Kuvan: 31-40

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 26.03.2015PärimisteatedPrindi

Tartu notar Tiina Tomberg avaldab Pärimisseaduse § 168 alusel alltoodud teate.

Tartu notar Tiina Tombergi menetluses on 08.04.2005 Venemaal Irkutskis surnud Nikolai Kuznetsov (muud perekonnanimed puuduvad; muud eesnimed puuduvad), sünniaeg 19.12.1923, pärimisasi.

Pärimisõigust omavate isikute andmed tuleb notarile teatada.

Pärima õigustatud isikutel, kes soovivad Nikolai Kuznetsov pärandit vastu võtta või sellest loobuda, tuleb hiljemalt 08.04.2015 esitada notarile sellekohane notariaalselt tõestatud avaldus.

Notari andmetel pärandajal testamenti ega pärimislepingut ei ole.
Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamendi asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada notar Tiina Tombergile viivitamata pärandaja testament või andmed pärandaja testamendi asukoha kohta.

Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtaeg on 20.05.2015.
Pärimistunnistus väljastatakse pärijate kohta:
1) kes on esitanud pärandi vastuvõtmise avalduse notarile või
2) kes on asunud pärandvara valdama ja kasutama ning kellest on notarile teada antud.

Kui pärija ei esita avaldust pärandi vastuvõtmise ega pärandist loobumise kohta, kuid on asunud pärandvara või selle osa tähtaegselt valdama, kasutama või käsutama, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

Pärandit ei saa vastu võtta ega sellest loobuda, kui pärandi avanemisest on möödunud 10 aastat.

Kui pärima õigustatud isik ei ole tähtaegselt pärandvara valdama, kasutama või käsutama asunud ega pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avaldust esitanud, on ta õiguse pärandile kaotanud ning tema pärandiosa jagatakse pärandi vastu võtnud pärijate vahel juurdekasvuõiguse alusel.

Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva.

Tartu notar Tiina Tombergi büroo kontaktandmed: aadress 51004 Tartu Kaluri tn 2, e-posti aadress tomberg@notar.ee, tel 731 1991 või 520 3191.
 
 26.03.2015PärimisteatedPrindi

Tartu notar Tiina Tomberg avaldab Pärimisseaduse § 168 alusel alltoodud teate.

Tartu notar Tiina Tombergi menetluses on 20.06.2000 surnud Vassili Akel (muud perekonnanimed Lovjagin (sünd); muud eesnimed puuduvad), sünniaeg 05.01.1958, isikukood 35801052735, pärimisasi.

Notari andmetel pärandajal testamenti ega pärimislepingut ei ole.
Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamendi asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada notar Tiina Tombergile viivitamata pärandaja testament või andmed pärandaja testamendi asukoha kohta.

Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtaeg on 10.07.2015.
Pärimistunnistus väljastatakse pärijate kohta:
1) kes on esitanud pärandi vastuvõtmise avalduse notarile või
2) kes on asunud pärandvara valdama ja kasutama ning kellest on notarile teada antud.

Kui pärija ei esita avaldust pärandi vastuvõtmise ega pärandist loobumise kohta, kuid on asunud pärandvara või selle osa tähtaegselt valdama, kasutama või käsutama, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

Pärandit ei saa vastu võtta ega sellest loobuda, kui pärandi avanemisest on möödunud 10 aastat.

Kui pärima õigustatud isik ei ole tähtaegselt pärandvara valdama, kasutama või käsutama asunud ega pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avaldust esitanud, on ta õiguse pärandile kaotanud ning tema pärandiosa jagatakse pärandi vastu võtnud pärijate vahel juurdekasvuõiguse alusel.

Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva.

Tartu notar Tiina Tombergi büroo kontaktandmed: aadress 51004 Tartu Kaluri tn 2, e-posti aadress tomberg@notar.ee, tel 731 1991 või 520 3191.
 
 26.03.2015PärimisteatedPrindi

Jõhvi notar Tiit Juse avaldab pärimisseaduse § 168 lg 1 kohaselt alljärgneva teate:

Jõhvi notar Tiit Juse menetluses on 24.02.2015. a, surnud Anatoli Davõdov’i (sünnijärgne ees- ja perekonnanimi Anatoli Davõdov), isikukood 35904212247, sünniaeg 21.04.1959. a, pärimisasi.
Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 25.05.2015. a.
Anatoli Davõdov'i pärimisasjas on esitatud 05.02.2015.aastal koostatud testament, millega on õigus tutvuda isikutel, kes oleksid pärinud seadusjärgse pärimise korral, ning muudel õigustatud huvi omavatel isikutel. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja teiste testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada need viivitamata Jõhvi notar Tiit Jusele. Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Vastavalt pärimisseaduse § 118 lg 1, kui pärija tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Seega kui pärija eelnimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, mis ei olnud oma olemuselt lahutamatult pärandajaga seotud. Pärima õigustatud isikutel, kes soovivad Anatoli Davõdov’i pärandist loobuda, tuleb esitada Jõhvi notar Tiit Jusele sellekohane notariaalselt tõestatud avaldus. Ülaltoodud kuupäeval väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus.
Jõhvi notar Tiit Juse kontaktandmed: aadress Ida-Viru maakond Jõhvi vald Jõhvi linn Keskväljak 1A; telefon 339 5470; faks 339 5471; e-post tiit.juse@notar.ee.
 
 26.03.2015TäitekutsedPrindi

Täitmisteate avaldamise õiguslik alus: täitemenetluse seadustiku § 10 lg 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 lg 3.
Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja, kelle büroo asub Jõe tn 3, Tallinn (telefon +372 681 1488, e-mail kaja.lilloja@taitur.just.ee), edastab täitmisteated alljärgnevatele isikutele:

(Toimiku nr - Võlgnik: Perenimi Eesnimi/Ettevõtte nimetus - Sünniaeg/rg-nr - Sissenõudja - Nõude summa eurodes koos täiturikuludega)

195/2014/5255 - ALLEMANN GUNNAR - 23.08.1986 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 57,76
195/2015/128 - BALÕBERDIN ALEKSEI - 2.06.1977 - Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna liiklusmenetlustalitus - 55,76
195/2015/494 - CANNING-COOKE JAMES - 5.11.1971 - TALLINNA LINN (Tallinna transpordiameti vahendusel) - 68,76
195/2014/5504 - FJODOROVIT¦ DMITRI - 30.10.1994 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 53,76
195/2014/5026 - KOLESNIKOV VADIM - 10.04.1969 Politsei-ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna liiklusmenetlustalitus - 46,76
195/2014/5248 - KRÕ¦KIN ALEKSANDR - 25.12.1969 - MAARDU LINNAVALITSUS - 65,76
195/2014/5446 - KRÕ¦KIN ALEKSANDR - 25.12.1969 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5249 - LABOZIN ROMAN - 26.10.1980 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5250 - LABOZIN ROMAN - 26.10.1980 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5300 - LEHT MIHKEL - 13.12.1980 - SOTSIAALKINDLUSTUSAMET - 406,46
195/2014/5251 - MURAVJOV ANDREI - 31.01.1981 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5447 - MURAVJOV ANDREI - 31.01.1981 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5411 - OTCHERETLOV ANATOLI - 10.03.1960 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 61,76
195/2015/137 - OVT¦INNIKOV ERIK - 4.10.1988 - TALLINNA LINN (Tallinna transpordiameti vahendusel) - 68,76
195/2014/5503 - PISEUKOV DMITRI - 5.01.1991 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 53,76
195/2014/5242 - PÕLDME TARMO - 19.01.1965 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 65,76
195/2014/5348 - RADIK MARTIN - 5.05.1984 - POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUURI KORRAKAITSEBÜROO - 265,76
195/2015/382 - SOTNIKOVA NATALJA - 30.10.1966 - EESTI TÖÖTUKASSA - 253,44
195/2015/469 - ZAGURSKI GERMAN - 20.09.1990 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2015/472 - ZAGURSKI GERMAN - 20.09.1990 - MAARDU LINNAVALITSUS - 89,76
195/2014/5162 - ´UK VIKTORIA - 29.01.1989 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 134,76
195/2014/5460 - TSARKOV GRIGORI - 21.02.1957 - Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna liiklusmenetlustalitus - 19,16
195/2014/5294 - VAARIK MARCO - 10.10.1977 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 57,76

TMS § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Täitur teeb ettepaneku täitmisdokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 15.04.2015. a. Täitur hoiatab, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid. Võlgnikul on õigus ilmuda kohtutäituri vastuvõtule K kell 12:00-15.00 vajaliku teabe saamiseks täitemenetluse kohta. Kohtutäituri büroo on avatud E-R kell 12:00-16:00. Kui nõue koos kohtutäituri tasuga tasutakse vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, nõuab kohtutäitur täitemenetluse läbiviimise eest põhitasu pooles ulatuses kohtutäituri seaduses sätestatust. Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni.
 
 26.03.2015TäitekutsedPrindi

Täitmisteate avaldamise õiguslik alus: täitemenetluse seadustiku § 10 lg 2, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 lg 3.

Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja, kelle büroo asub Jõe tn 3, Tallinn (telefon +372 681 1488, e-mail kaja.lilloja@taitur.just.ee), edastab täitmisteated alljärgnevatele isikutele:
(Täiteasja nr - Perenimi Eesnimi - Sünniaeg - Sissenõudja - Nõude suurus koos kohtutäituri tasuga eurodes)
195/2014/5398 - AAVIK AIVAR - 9.03.1984 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 884,21
195/2014/5401 - GORDIJENKO MIHHAIL - 25.07.1963 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 517,76
195/2014/5068 - IOSHPA ALEXEY - 28.02.1976 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 493,76
195/2014/5404 - KIM SVETLANA - 28.09.1990 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 1361,59
195/2014/4517 - KOSMAT¦OV IGOR - 24.01.1970 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 524,96
195/2014/5489 - LINHOLM IVO - 25.06.1989 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 517,76
195/2014/4948 - SIJANOV JEVGENI - 29.09.1982 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 1801,5
195/2015/25 - UFFERT MIHKEL - 23.03.1970 - Riigi Tugiteenuste Keskus - 980,81

TMS § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Täitur teeb ettepaneku täitmisdokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 04.06.2015. a. Täitur hoiatab, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid. Võlgnikul on õigus ilmuda kohtutäituri vastuvõtule K kell 12:00-15.00 vajaliku teabe saamiseks täitemenetluse kohta. Kohtutäituri büroo on avatud E-R kell 12:00-16:00. Kui nõue koos kohtutäituri tasuga tasutakse vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, nõuab kohtutäitur täitemenetluse läbiviimise eest põhitasu pooles ulatuses kohtutäituri seaduses sätestatust. Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (II nõuete kaitsmise koosolek) OÜ Viiratsi Lihatööstus (rg-kood 10867378) pankrotimenetluses toimub 14.04.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. OÜ Viljandi Render taotluse nõude esitamise tähataja ennistamiseks läbivaatamine, 2. OÜ Viljandi Render nõude läbivaatamine. Nõudeavalduse ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-51326 Irina Arapova avaldus pankroti väljakuulutamiseks:
1. Kinnitada jaotusettepanek Irina Arapova (isikukood 45801100234) pankrotimenetluses.
2. Irina Arapova (isikukood 45801100234) (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1): pandiga tagatud tunnustatud nõuded puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):
Jrk nr; Võlausaldaja; Tunnustatud nõude suurus eurodes; Jaotis protsendimäärana (%)
1. Aleksandr Nauts; 9 999,68; 4,27
2. Aktsiaselts Eesti Krediidipank; 141 810,60; 60,52
3. Advokaadibüroo Antsmäe Loor OÜ; 759,00; 0,32
4. Anatoli Aleksejenko: 75 648,30; 32,28
5. BIGBANK AS; 1 318,69; 0,56
6. Swedbank AS; 4 790,56; 2,04
Kokku: 234 326,83; 100,00
2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3): antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Saata määrus haldurile ja võlgnikule.
Edasikaebamise kord
Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 26.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 25.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada AA Lukuprofid OÜ (registrikood registrikood 11652772, asukoht Lahmuse küla Kõrgemäe talu Suure-Jaani vald Viljandimaa) pankrot 25.03.2015 kell 17:00.
Nimetada AA Lukuprofid OÜ pankrotihalduriks vandeadvokaat Margo Normann.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 10.04.2015 kell 10:00 Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas.
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast.
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015PärimisteatedPrindi

Kuressaare notar Marika Leis avaldab Pärimisseaduse § 168 ja § 169 alusel alltoodud pärimismenetluse algatamise ja üleskutsemenetluse teate:
Kuressaare notar Marika Leis menetluses on 24.12.2014 surnud AADI SAAR'e, sündinud 27.09.1949, isikukood 34909270023, pärimisasi. Isikutel, kelle valduses on pärandaja testament või kellel on andmeid tema testamendi asukoha kohta, palutakse testament või andmed testamendi asukoha kohta viivitamatult notarile esitada. Pärimisõigust omavate isikute andmed tuleb notarile teatada ning pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast notarile teada andma enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Aadi Saar'e pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile pärandist loobumise notariaalselt tõestatud avalduse. Pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ning kes ei ole pärandist loobunud, väljastatakse pärimistunnistus. Notaril ei ole andmeid kõikide võimalike pärijate kohta. Palun kõigil Aadi Saar'e pärijatel endast notarile teada anda. Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtaeg on 26.06.2015. Kuressaare notar Marika Leis büroo kontaktandmed: Tallinna 16, Kuressaare 93819, tel 452 4765, mobiil 5332 2072, e-posti aadress: marika.leis@notar.ee.
 
 26.03.2015PärimisteatedPrindi

Kuressaare notar Marika Leis avaldab Pärimisseaduse § 168 lg 1 alusel alltoodud teate: Kuressaare notar Marika Leis'i menetluses on 12.12.2014 surnud REIN TARVIS'e, sündinud 27.05.1953, isikukood 35305270238, pärimisasi. Palun kõigil pärima õigustatud isikutel endast notarile teada anda. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun viivitamatult pöörduda notar Marika Leis'i büroosse. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Rein Tarvis'e pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile pärandist loobumise notariaalselt tõestatud avalduse. Kui pärija eelnimetatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse pärand talle üle läinuks. Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtpäev on 27.04.2015. Pärimistunnistus väljastatakse pärijate kohta, kellest on notarile teatatud, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ning kes ei ole pärandist loobunud. Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast notarile teatama enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Kuressaare notar Marika Leis'i büroo kontaktandmed: Tallinna 16, Kuressaare 93819, tel 452 4765, faks 452 4766, e-posti aadress: marika.leis@notar.ee.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]