NB! Announcements in the english version are machine translated and may contain errors. Only notices in Estonian are authentic and have legal effect.
Download as a PDF file   Download as a digitally stamped file   Print
Kohtunikukoha konkursiteade
Avaldamise algus: 16.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Riigikohus avaldab teadaande kohtute seaduse (KS) § 53 lõike 3 alusel.

Riigikohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi 30. juunist 2018 Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva RIIGIKOHTUNIKU AMETIKOHA täitmiseks.

Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud kohtute seaduses.

Avalduse koos põhjaliku elulookirjelduse (CV) ning kodakondsust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume esitada Riigikohtu esimehe nimele aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 16.04.2018.
 
Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 7309035.
Riigikohus
Lossi tn 17, Tartu, Tartu, Tartumaa
Telefon: 7309002
E-post: INFO@RIIGIKOHUS.EE
Teadaande number 1267894