NB! Announcements in the english version are machine translated and may contain errors. Only notices in Estonian are authentic and have legal effect.
Download as a PDF file   Print
Veemajanduskava algatamise menetluse teated
Avaldamise algus: 31.01.2012

Veeseaduse § 3_14 lõike 3, § 3_20 lõike 2 ja § 33_2 lõike 2 alusel algatas keskkonnaminister 6. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 8 veemajanduskava, meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostamise Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikonnas.

Veemajanduskavade koostamiseks valmistatakse ette, esitatakse kuus kuud kestvale avalikule väljapanekule ning pärast avaliku väljapaneku läbiviimist veemajanduskomisjonile kinnitamiseks hiljemalt alltoodud tähtajaks järgmised dokumendid:

1) veemajanduskava, meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostamise ajagraafik ja tööplaan - 22. detsembriks 2012. a;

2) oluliste veemajandusprobleemide ülevaade - 22. detsembriks 2013. a;

3) veemajanduskava, veemajanduskava meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava eelnõu - 22. novembriks 2015. a.

Täiendav teave:

Rene Reisner

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist, tel 626 2855, e-post: rene.reisner@envir.ee

www.envir.ee/vmk