Ametlike Teadaannete väljaandest

Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne ja andmekogu, mille väljaandja on Justiitsministeerium.

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse ainult need teadaanded, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktist. Teadaanded avaldatakse peamiselt kahel eesmärgil:
  • üldsuse või huvitatud isikute teavitamiseks;
  • teabe konkreetsele isikule kättetoimetamiseks, kui seda ei ole võimalik muul viisil teha.
Ametlike Teadaannete ülesandeks on avaldatud teabe lai levik.

Ajalugu
Paberil väljaandmine
  • 1918 – 1940 – Riigi Teatajas ja Riigi Teataja Lisas
  • 1993 – 1999 – Riigi Teataja Lisas
  • 1999 – Eraldi väljaanne Ametlikud Teadaanded. Ilmus ühes üleriigilise levikuga ajalehes mitteperioodilise lisana.
Paberil ja elektroonilisel kujul väljaandmine
  • 2000 – 2003 – Alustati elektroonilisel kujul väljaandmist. Paberil avaldati eraldi väljaandena ja hiljem ajalehe lisana.
Elektroonilisel kujul väljaandmine
  • 2003 – 2015 – Paberil väljaandmine lõpetati ja jätkus vaid elektroonilisel kujul väljaandmine.
  • 2015 – Võeti kasutusele Ametlike Teadaannete uuenenud infosüsteem, millega asendati vana, 14 aastat kasutusel olnud infosüsteem.

Enne Justiitsministeeriumi oli Ametlike Teadaannete väljaandjaks Riigikantselei (nii Riigi Teataja Kirjastus kui ka lepingu alusel Äripäev).

Ametlike Teadaannete uus infosüsteem
2015. aasta 6. aprillil võeti kasutusele Ametlike Teadaannete uus infosüsteem, mille eesmärgiks on parandada teabe kättesaadavust, selle levimist ja andmekvaliteeti.

Uus infosüsteem pakub mitmeid uusi võimalusi nii teadaannete avaldajale kui ka inimesele, kes soovib ametlike teadaannetega tutvuda (Minu AT teenused). Teadaannete avaldajad saavad uues infosüsteemis avaldada teadaandeid nn „iseteeninduse“ põhimõttel, kasutades iga teadaande liigi jaoks loodud eeltäidetud vorme.

Uue infosüsteemi väljatöötamist rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi struktuurivahendite taotlusvoorust „Teabe kättesaadavuse, mugava kasutatavuse ja arusaadavuse parandamine“.

Uue infosüsteemi tutvustamine
2014. aasta 2. septembril toimus Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Ametlike Teadaannete uue infosüsteemi tutvustusüritus.
Ametlike Teadaannete uue infosüsteemi üldiseid põhimõtteid ja juurutuskava tutvustas Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja Jüri Heinla.
Uue infosüsteemi toimimist ja võimalusi tutvustas arendaja, Inversion Software OÜ, esindaja Indrek Järve.

Esitluse ettekandega on võimalik tutvuda siin.
Esitlusest on saadaval ka videosalvestus, mida saab vaadata siit (I osa, II osa).