Korduma Kippuvad Küsimused

Kui te siit rubriigist ega vastust ei leidnud, siis palun tutvuge Ametlike Teadaannete kasutusjuhenditega.

1. Kuidas saan teada enda kohta avaldatud teadaandest?

Automaatsed teavitused saadetakse siis, kui teadaande avaldaja on sisestanud isiku- või registrikoodi. Kui isiku-või registrikoodi ei sisestata, siis saadetakse teavitus ainult juhul kui avaldaja on käsitsi lisanud e-posti aadressi.

Automaatne teavitus saadetakse füüsilise isiku puhul tema poolt ATs märgitud e-posti aadressile, Eesti.ee e-posti aadressile kui see on suunatud ja rahvastikuregistris kõige viimasena lisandunud e-posti aadressile. Juriidilise isiku puhul saadetakse automaatne teavitus ATs märgitud e-posti aadressile, äriregistri andmetel juhtorgani liikmete ja juriidilise isiku üldisele e-posti aadressile.

2. Kuidas mul on võimalik näha kõiki enda või endaga seotud juriidilise isiku teadaandeid?

Teadaannete nägemiseks peate sisenema Ametlike Teadaannete portaali paremal ülanurgas oleva nupu "Sisene" abil, tuvastades ennast ID-kaardi või Mobiil ID abil. Teadaandeid, sh ka neid teadaandeid, mille avaldamine on juba lõpetatud, näete menüüvaliku "Kõik minu teadaanded" all. Kui Teile on kättetoimetatavaid teadaandeid, siis kuvatakse esmalt need teadaanded.

3. Kas mul endal on võimalik teadaande avaldamine lõpetada?

Teadaande adressaadil on võimalik teadaande avaldamine lõpetada kui avaldamise eesmärgiks on teabe adressaadile kättetoimetamine. Selleks peate sisenema Ametlike Teadaannete portaali paremal ülanurgas oleva nupu "Sisene" abil, tuvastades ennast ID-kaardi või Mobiil ID abil. Kui teadaande avaldamise eesmärgiks on lisaks adressaadile ka üldsuse teavitamine, siis ei ole adressaadi poolt teadaande avaldamise lõpetamine võimalik.

Kui Teil endal ei ole eraisikuna AT kaudu võimalik siseneda või soovite lõpetada üldsuse teavitamiseks avaldatud teadaande avaldamise, siis palume pöörduda teadaande all märgitud avaldaja poole, kes otsustab teadaande avaldamise lõpetamise. Isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõige 1 näeb ette, et isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse seaduse alusel. Kõik teadaanded avaldatakse õigusliku aluse olemasolul.

4. Kelle poole peaksin pöörduma küsimuse või veateatega teadaande sisu osas?

Palume pöörduda teadaande all märgitud avaldaja poole.

5. Kuidas saan taotleda arhiiviandmetele juurdepääsu?

Enda või oma äriühinguga seotud teadaannetele üldjuhul juurdepääsu taotlema ei pea - nendele on automaatne juurdepääs MinuAT kaudu (vt KKK p 2).

Juurdepääsu saamiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus Justiitsministeeriumi e-posti aadressile info@just.ee koos teadande andmetega, millisele juurdepääsu soovitakse ja milles seisneb õigustatud huvi. Samuti tuleb taotluses märkida juurdepääsu võimaldamiseks taotleja isikukood.

Juurdepääs võimaldatakse juhul, kui taotlejal on juurdepääsu saamiseks Riigi Teataja seaduse § 13 lõike 13 alusel teadaandega tutvumiseks tõendatud õigustatud huvi. Taotlus vaadatakse läbi vastavalt justiitsministri 2015. aasta 30. märtsi määrusele nr 13 „Ametlike Teadaannete põhimäärus“ § 14 lõikele 2 viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Taotluse läbivaatamise tähtaega võib sama paragrahvi lõike 3 alusel täiendava analüüsi vajadusel pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest teatatakse viie tööpäeva jooksul.

6. Kas ma näen, kes on minu arhiiviandmeid vaadanud?

Kui keegi on arhiivis oleva teadaandega tutvunud, siis ilmub vastava teadaande juurde link „Vaata tutvumisi“. Lingile vajutades on näha, kes ja millal teadaandega tutvus. Ei kuvata teavet, kui teadannet on vaadatud kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise või riigi julgeoleku tagamise huvides.

7. Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste esindusõiguse saamine teadaannete avaldamiseks

Äri- ja mittetulundusühingud ning sihtasutused, mille esindusõigus Teil äriregistri kohaselt on, kuvatakse esindusõigusega isikutele AT infosüsteemi sisenemisel automaatselt. Kui Te ei ole registriandmetel esindusõigusega isik, kuid Teil on volitus esindamiseks, siis saate taotleda AT infosüsteemi ID-kaardi või Mobiil-id abil sisenedes esindusõigust tõestades enda volitusi esindada juriidilist isikut teadaannete avaldamisel. Täpsemalt kasutusjuhendis esindusõiguse taotlemine.

8. Saan teate „Teie võrguaadressilt juba teostatakse ühte sisuotsingu päringut. Palun oodake mõni hetk enne uue sisuotsingu teostamist.“

Ühest asutustest „Märksõna“ otsinguvälja alusel samaaegsete (ühe sekundi jooksul kaks või enam korda) päringute tegemine on turvakaalutlustel piiratud. Kui sisenete süsteemi ID-kaardi või Mobiil-ID-ga, siis kehtib piirang ainult kasutaja sessiooni piires.

9. Ei saa esindusõiguse taotlust allkirjastada. Allkirjastamise moodul puudub.

Antud vea puhul on ilmselt veebilehitsejaks Google Chrome. Juhul kui tuleb selline viga, tekib aadressi ribale puslekujuline punase ristiga ikoon (vt pilti).


Vajutage sellele ja teile avaneb menüü valikutega. Sealt valige "Luba alati pistikprogrammid saidil..." (vt pilti). Ingliskeelse veebilehitseja puhul on kirjas "Always allow plug-ins..."


Edasi on vaja lehte värskendada vajutades aadressi ribast vasakul olevale nupule "Laadi see lehekülg uuesti"/"refresh" või klaviatuurilt nuppu F5, mille järel teil tekib aken PIN2 sisestamise võimalusega.
Juhul kui kasutate veebilehitsejana Internet Explorerit ja esineb antud viga, uuendage enda ID-kaardi tarkvara ning proovige uuesti.

10. Kuidas saan leida Ametlike Teadaannete vanas infosüsteemis avaldatud teadaandeid?

Ametlike Teadaannete vanas infosüsteemis ehk enne 2015. aasta 6. aprilli avaldatud teadaanded on leitavad ainult pealiigi, avaldamise kuupäeva ja märksõna välja alusel.

Vastavustabelis on kirjas, millise pealiigi alla kuuluvad vanas süsteemis avaldatud liigid.